BestuurLogo bestuur

 Voorzitter   Tjitte Huitema

voorzitter@kulturhusoudehaske.nl

 Secretaris   Idzard Silvius

secretariaat@kulturhusoudehaske.nl

 Penningmeester   Bert Flokstra

penningmeester@kulturhusoudehaske.nl

 Bestuurslid   Rien de Ridder
 Bestuurslid   Paulien van der Veen

 

Correspondentie-adres Stichting Kulturhûs.

Stichting Kulturhûs

t.n.v. I. Silvius

Marten Jansstraat 7

8465 RA

Website

Voor opmerkingen over de website kunt u contact opemen met: webmaster@kulturhusoudehaske.nl

of via

vrienden@kulturhusoudehaske.nl

Financiële Gegevens

Iedereen die het Kulturhûs financieël wil ondersteunen, wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage storten op het bankrekeningnummer van het Kulturhûs, iedere bijdrage is welkom !

rek nr NL64 RBRB 082.79.85.061
t.n.v. Kulturhûs Oudehaske

Kamer van Koophandel

KvK nummer 01117794