Sponsors

De realisatie van het Kulturhûs is mede mogelijk gemaakt door:

 

De Bewoners & Dorpsbelang Oudehaske

db_logo01


De Gemeente “De Friese Meren”

Logo Fryske Marren


Accolade

logo_accolade


Het Oranje Fonds

Logo_Oranje_Fonds_LIGGEND


Rabo Coöperatiefonds

Logo Rabobank


Provincie Fryslân

download


P.W.Janssens stichting


 

Stichting Westermeer

logo-stichting-westermeer


VSB fonds

vsbfonds-pay-off-web